פרק ב: פתרון בעיות וקבלת החלטות בצוות

פרק ב : פתרון בעיות וקבלת החלטות בצוות כאשר מעיינים בספרות המקצועית הדנה בקבלת החלטות ובפתרון בעיות בארגונים , מגלים ששני הנושאים מטופלים , מטבע הדברים , בצמידות זה לזה ( שרן ושחר , ; 1990 ג'ניס ומאן , . ( 1983 אלה שתי פעולות ארגוניות שיש ביניהן קשר גומלין הדוק : כאשר צוות מנסה לברר מהם הפתרונות המוצלחים האפשריים לבעיה מסוימת בבית הספר - תהא זו קשורה לדרכי ההוראה המתאימות ביותר לאוכלוסיית התלמידים , לאחוז גבוה של נשירה או לשינויים בלתי צפויים במדיניות משרד החינוך - תמיד יש צורך לקבל בסופו של דבר החלטה , או כמה החלטות , לגבי המדיניות והפעולות הנדרשות כדי להוציא את הפתרונות אל הפועל . קיימת ספרות מחקרית והגותית ענפה ביותר בכל הנוגע לסוגיית כוח השליטה של אנשים בארגונים , המתבטאת בשאלה בידי מי מופקדת הסמכות לקבל החלטות בנושאים מרכזיים בארגונים בכלל ובבתי ספר בפרט . אולם למרות חשיבותו המרכזית של הנושא ליעילות העבודה בבית הספר ולרמת תפקודו , יש מעט מאוד דיון והדרכה בנוגע לדרכים המעשיות שעל צוות חינוכי לנקוט בבואו לפתור בעיות ולקבל החלטות כחלק מן השגרה בבית הספר . ( Webb & Vulliamy , 1996 Gu...  אל הספר
רמות