הצעות לעבודה עם בית־הספר בנושא של תפיסה מערכתית

הצעות לעבודה עם בית הספר בנושא של תפיסה מערכתית קודם לכן , בסעיף "הערכה של מידת הראייה המערכתית , " הצענו שאלות אחדות שרצוי להעלותן כפתיחה לפיתוחה של ראייה מערכתית . בשלב זה ננסה להעמיק את התהליך ולהרחיבו . היבטים אחדים שנזכרו בפרק זה הם בגדר שינוי מהותי של החשיבה על אודות בית הספר . שינוי זה אינו קל או פשוט לרוב האנשים הפועלים במערכת , לא כל שכן שינוי דפוסי ההתנהגות על פי אותם היבטים . חשוב לזכור זאת בכל ניסיון לעבוד על פי המודל המערכתי . למשל , הרעיון שחשוב לקיים קשרי גומלין אינטנסיביים ורחבי היקף עם הסביבה כדי להבין את ההשתמעויות החינוכיות של השינויים המתחוללים בחברה נשמע סביר והגיוני , אך הבנת אופיים של קשרים כאלה וניהולם אינם חלק מן ההכשרה המקצועית של מורים או מנהלים , וזו ללא ספק פעילות מערכתית שמחייבת מידה לא מועטה של לימוד , משאבים וזמן . תהליך לימוד כזה אינו עולה בקנה אחד עם הדרישות של מערכת העל של בית הספר , שלמילוין מוקדשים כמעט מאה אחוזים מזמנם של מורים ומנהלים , ואינו מותיר את הזמן הדרוש ללמידה מסוג שונה . עובדה זו - דהיינו , הקצאת רוב משאבי הזמן של המורים והמנהלים למה שנ...  אל הספר
רמות