סיכום המודל של התהליכים המערכתיים בבית־הספר

סיכום המודל של התהליכים המערכתיים בבית הספר כפי שעולה מציור , 1 . 2 פעולות ההתאמה והשינוי של המערכת בהתאם למשוב שלילי הן אחד המרכיבים המרכזיים של ניהולה . מרכיב חשוב לא פחות הוא קבלת ההחלטות הנוגעות בשינוי המערכת כתוצאה ממשוב חיובי . לכן , לפעול בצורה מאוזנת בין שני סוגי המשוב , לראות באופן רחב את מערכות המשנה שאחראיות להשגת מטרותיה של המערכת , לוודא את זרימת המשאבים הנחוצים למערכת , לתאם את ניהול התהליכים של כל אחד מארבעת מרכיבי המערכת ( תשומות , עיבודן ויצירת שינויים , תפוקות ומשוב ) ולסייע למערכת כולה - כל אלה מהווים תפקיד ניהולי מורכב ביותר . מערכת פעילות חינוכית , שאמורה להיות חלק חי ומתפתח בחברה ולתרום את חלקה להתפתחות חברתית חיובית ורצויה , חייבת לסגל לעצמה את האפיונים הבאים : לפתח יחסי גומלין אינטנסיביים ומתמשכים עם הסביבה שמשתנה ומחליפה צורה בקביעות , וליצור מנגנון קבוע של תיאום עם מערכות סביבתיות שרלוונטיות ללמידה ולהתפתחות אנושית . 6 חשוב להתייחס למושגים הסותרים לכאורה של שינוי וקביעות לא כאל עומדים בשני קצותיו של רצף אחד . שינוי הוא אות חיים ולכן הוא מתרחש ללא הרף , בין ב...  אל הספר
רמות