ציור ‭:1.2‬ ההשפעות הקיימות בין התהליכים השונים במערכת