פירוט המודל המערכתי למרכיביו

פירוט המודל המערכתי למרכיביו תיארנו קודם את המודל המערכתי באופן כללי כנטוע בתוך הסביבה שבה הוא פועל ובמקיים עימד . קשרי גומלין מבעד ל"פתחים" או ל"שערים" שבגבולות המערכת . אמרנו גם שהשפעת הסביבה היא חלק מן התשומות למערכת , שבמערכת מתחולל עיבוד ושינוי של התשומות , שיש משוב ושיש תפוקות מן המערכת אל סביבתה . נבחן עתה באופן מפורט יותר את המרכיבים הללו בבית הספר כדרך להבנה מעמיקה יותר של התהליכים המערכתיים , כך שיוכלו לשמש בסיס למדיניות נבונה . אף שאנו יודעים כי חשוב מאוד להכיר ולהבין תהליכים מערכתיים , קשה להבינם באמצעות מודלים בלבד . המודלים עשויים אומנם לתת לנו את התמונה של פעילות מערכתית , אך אין ביכולתם להמחיש לפנינו את הדרמה של ההתנהגויות , התגובות והחיים של האנשים במערכת . ( Banathy , 1992 ) מפתיע לגלות שרוב האנשים אינם רגילים לחשוב כלל במושגים של תהליכים . ההרגל הנפוץ והשכיח , ואולי האוטומטי , הוא להתייחס אל הקשר שבין הסוג או הטיב של התשומות המתקבלות במערכת לבין תפוקותיה , כלומר : אם ניתנות למערכת תשומות מסוימות ( למשל , מידע ומשאבים מסוימים , ( לאילו תפוקות ניתן לצפות ? אך בין התשומ...  אל הספר
רמות