הערכה של מידת הראייה המערכתית - הלכה למעשה

הערכה של מידת הראייה המערכתית - הלכה למעשה לנוכח הנאמר עד כאן , ועל מנת ליצור אפשרות להעריך את המידה שבה קיימת ראייה מערכתית , נציע להלן שורה של שאלות שיועץ בית הספר , המנהל או כל בעל תפקיד בכיר אחר יכולים להעלות לפני הצוות לצורך חשיבה . ניסיון לענות על שאלות אלה עשוי לסייע בפיתוח ראייה מערכתית ובהערכת ההתאמה שקיימת בין המערכת הבית ספרית לבין סביבתה . • כיצד מוגדרת הסביבה שבר . מתקיימת המערכת החינוכית הנידונה ? האם היא מוכרת היטב לאנשים מבחינת סוג הקשרים שקיימים בינה לבין בית הספר ? כיצד יתאר את סביבת בית הספר אדם העובד בו שאינו בעל ראייה מערכתית ? מה נכלל בגבולות בית הספר ? באיזו רמת פירוט הם מוגדרים ? אילו גבולות אינם מפורטים ואינם מוגדרים לדעתך ? האם קיימת בכלל תודעה של גבולות בקרב אנשי המערכת ? מי מחליט עליהם ? האם ניתן להצביע על מערכות בסביבת בית הספר שמשפיעות עליו ואשר בית הספר משפיע עליהן ? • האם הדפוסים של יחסי הגומלין בין בית הספר לבין סביבתו מתוארים ומוגדרים באופן ברור ? מי מגדיר אותם ובאיזה אופן ? מהו מרכיב התשומות לבית הספר : מה נכלל בהן , והאם קיימים לדעתך מרכיבי תשומות ל...  אל הספר
רמות