הערכה עצמית של המערכת הבית־ספרית

הערכה עצמית של המערכת הבית ספרית עד כה הוצג התהליך של פיתוח ראייה מערכתית והצורך להפנימו כחלק מן החשיבה החינוכית . נשאלת השאלה אם קיים מצב שיכול להפריע לאימוצה ולהפנמתה של ראייה מערכתית . ננסה לזהות את המצבים - או הגורמים - שקיומם המתמשך בתודעתנו עלול להקשות את החלפת העדשה שמבעד לה אנו מתבוננים על עולמנו ובוחנים אותו , ואשר ללא מודעות לקיומם אין לנו כל אפשרות להתמודד עימם . ( Argyris , 1982 ) מחקר מקיף על התנהגות ארגונית ומערכתית מעלה כי אנשים מעדיפים בדרך כלל לפעול במערכות סגורות , עד כדי כך שאף אם המערכת בנויה מלכתחילה כפתוחה , יצמצמו האנשים את ה"פתחים" כדי להקטין את קשרי הגומלין עם הסביבה Argyris , ) . ( 1982 ; Senge , 1990 ; Banathy , 1992 הקטנה של פתחי ההשפעות גורמת אומנם גם לצמצום יחסי הגומלין בין האנשים שבתוך המערכת , אך הנטייה לרצות לפעול במערכת סגורה אינה מפתיעה . הדינמיקה של שינוי , חוסר שקט , חוסר ודאות ועמימות המציפה את מערכת החינוך דרך הפתחים בגבולותיה ( באמצעות הפיקוח , משרד החינוך , סקרים בין לאומיים , קבוצות הורים , עיתונות , פרסומת אגרסיבית וטכנולוגיות תקשורת מתוחכמות ...  אל הספר
רמות