ציור ‭:1.1‬ הקשרים בין מערכת לבין סביבתה המיידית וסביבתה הרחבה