יחסי־הגומלין בין מערכת חינוכית לבין סביבותיה

יחסי הגומלין בין מערכת חינוכית לבין סביבותיה ציור 1 . 1 ממחיש את מודל הקשרים ויחסי הגומלין שבין מערכת לסביבותיה . בנתי ( Banathy , 1992 ) יוצר חלוקה מפורטת יותר של סביבות . הוא מדבר על הסביבה הגיאופוליטית של המערכת , שבתוכה נטועה הסביבה החברתית שעימה יש למערכת קשרי גומלין אינטנסיביים יותר . בתוך הסביבה החברתית נמצאת הקהילה שבה המערכת מתפקדת . בתוך המערכת עצמה יש כמובן חלוקה פנימית נוספת לתת מערכות . כל אלה נטועים בתוך המערכת הרחבה ביותר , שהיא המערכת הגלובלית . המצב שבו בית הספר מושפע מסביבות גיאופוליטיות המצויות בארצות רחוקות הוא מצב חדש יחסית : ראשית , מכיוון שמעולם לא היה המבנה של מערכות הפעילות האנושית כה מורכב וכה רחב כפי שהוא כיום ; ושנית , משום שבעבר לא תפקדו מערכות כאלה בתוך מציאות של סביבות שהולכות ומתרחבות ומשתנות ללא הרף . חלק מן הסיבות להתרחבות זו הן טכנולוגיות התקשורת השונות , אשר יצרו מגעי גומלין בין סביבות שבעבר לא קיימו כמעט קשרים ולכן גם לא השפיעו זו על זו . דוגמה ל"גלובליזציה" זו הוא מה שקרה זה מקרוב , בתחילת שנות האלפיים , כתוצאה ממבחני השוואה בהבנת הנקרא ובחשבון ש...  אל הספר
רמות