מערכת פעילות אנושית

מערכת פעילות אנושית על מנת ליצור בסיס להבנת מערכת חינוכית , חשוב להגדיר באופן כללי את חוקי פעולתה של מערכת חברתית אנושית ומה היא כוללת . מערכת פעילות אנושית היא כינוס של אנשים ומשאבים אחרים המאורגנים לפעילות מתואמת כדי להשיג מטרה . האנשים במערכת מושפעים מעצם היותם במערכת , ועל ידי השתתפותם במערכת הם משפיעים עליה . אנשים במערכת בוחרים ומבצעים פעילויות , כיחידים ובקבוצות , שיאפשרו להם להשיג את היעדים שזוהו במשותף במערכת . • מערכת פעילות אנושית כוללת מערכים המיועדים לתחזק לאורך זמן את היחסים בין אלה שנמצאים במערכת . לתחזוקה של יחסים אלה יש חשיבות עליונה . המנגנון שבאמצעותו יחסים אלה נשמרים הוא כללי המערכת או מה שמכונה "כללי המשחק . " הגבולות שבתוכם כללים אלה יכולים להישמר הם התנאים להישרדותה של המערכת . זה המקום שבו למחויבות למטרה המשותפת ולהניעה > מוטיווציה < לבצע את הפעילות יש תפקיד כה חשוב . • מערכת פעילות אנושית פתוחה אל הסביבה - היא מקושרת עימת , תלויה בה ותורמת לה . היחסים שלה עם הסביבה נושאים אופי של תלות הדדית . תלות זו מטילה הגבלות הן על המערכת והן על הסביבה , ויוצרת ציפיות ביחס ...  אל הספר
רמות