טבלה ‭:1.1‬ הבדלים מרכזיים בין הגישה המדעית הקלטית לבין גישת המערכות *