שער ראשון: יסודות עיוניים, מחקריים ומעשיים של תפיסת בית־הספר כמערכת