הקדמה

הקדמה ספר זה מסכם שנים רבות של עבודה עם בתי ספר ושנים רבות של הוראה בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר אילן . המפגשים המרתקים עם מורים ומנהלים במהלך פרויקטים לשינוי ולשיפור של בתי ספר לימדו אותי שיעור מאלף על אודות הפערים והקשרים שבין התיאוריה למציאות . המפגשים עם הסטודנטים היו לי מעיין נובע של דיונים ורעיונות , חידוד מחשבה ושפע של תובנות . אחדים מן הרעיונות בספר זה התגבשו בהדרגה ועברו שלבים שונים של הבנה , תוך חזרה על נושאים שוב ושוב בניסיון להקיפם באופן מלא יותר . מטרת הספר היא לפרוש לפני הקוראים את התחום המורכב והסבוך של ראיית בית הספר כמערכת מנקודות הראות של תיאוריות שונות , תוך הצגת ממצאים מחקריים שיש בהם לעיתים כדי לתמוך בתיאוריה מסוימת ולעיתים כדי להפריכה . הפרק הראשון פותח את הדיון במושג "ראייה מערכתית , " ופורש בפירוט רב את מכלול המרכיבים של המושג , את התפתחותו ואת האופן שבו ניתן להיעזר בו לצורך הבנה טובה יותר של המציאות בבתי הספר . בפרק השני מוצגים שני נושאים הקשורים זה לזה , אשר מהווים היבט מעשי של ראייה מערכתית : תהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיות בצוותי מורים . הפרק מציג דו...  אל הספר
רמות