ג. ספרות מחקר

ג . ספרות מחקר אבן חן תשנ"ט יעקב אבן חן , רב ומנהיג , ירושלים תשנ"ט . אברבנאל תשנ"ד ניצה אברבנאל , חוה ולילית , רמת גן תשנ"ד . אדורנו והורקהיימר תאודור ו' אדורנו ומקס הורקהיימר , "תעשיית תרבות : נאורות כהונאת 1947 ההמונים" , ( 1947 ) בתוך : מיכאל מי דן ואברהם יסעור ( עורכים , ( אסכולת פרנקפורט ( מבחר , ( תל אביב , 1993 עמ' . 198-158 אדלר in : E . Koltun ( ed . ) , The Jewish Woman , N . Y . 1976 , pp . 63-71 . Rachel Adler , "Tumah and Taharah ; Ends and Beginnings " , 1976 אדלר Rachel Adler , "In Your Blood , Live : Re-vision of a Theology 1993 of Purity " , Tikkun , 8 : 1 ( 1993 ) , pp . 38-41 . אדרעי תשס"ב אריה אדרעי , "מדוע לנו משפט עברי , " עיוני משפט , כה ( 2 ) ( נובמבר , ( 2001 עמ' . 487-467 אדרת תש"ן אברהם אדרת , מחורבן לתקומה : דרך יבנה בשיקום האומה , ירושלים תש"ן . אוגו יירי Purity & Impurity , Harrisburg , Penn . 2003 , pp . 1-28 . ( eds . ) , Wholly Woman , Holy Blood : A Feminist Critique of Judith A . Herbert , Judith Ann Johnson & Anne-Marie Korte Prohibitions in the Heb...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן