א. כתבי הרב עובדיה יוסף

א . כתבי הרב עובדיה יוסף . 1 ספרים יביע אומר , דפוס צוקרמן , ירושלים תרצ"דו . חזון עובדיה — הגדה של פסח , א-ב , ירושלים , תשי"ב-תשל"ט . שו"ת יביע אומר , ירושלים : א — תשי"ד-תשמ"ו ; ב — תשט"ז-תשמ"ו ; ג — תש"ךתשמ"ו ; ד — תשכ"ד-תשמ"ו : ה — תשכ"ט-תשמ"ו ; ו — תשל"ו-תשמ"ו ; ז — תשנ"ג ; ח — תשנ"ה ; ט — תשס"ב ; י — תשס"ד . כף החיים , חלק יורה דעה ( מסימן קיז , ס"ק יב , ( ירושלים תשט"ז . שו"ת יחווה דעת , א-ו , ירושלים תשל"ז-תשמ"ד . לוית חן , על הלכות שבת , ירושלים תשמ"ו . טהרת הבית , על הלכות נידה , א-ב , ירושלים תשמ"ח-תש"ן . מאור ישראל , על הש"ס , א-ב , ירושלים תשנ"ו-תשנ"ז . הליכות עולם , הערות והארות על הספר בן איש חי , א-ח , ירושלים תשנ"ח-תשס"ב . ענף עץ אבות , על מסכת אבות , ירושלים תשס"א . שו"ת חזון עובדיה , א-ה , ירושלים תשס"ה . . 2 מאמרים בכתבי עו * ו 1 * רני » ם קיצורים למאמרים המצוטטים בספר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן