ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה עוד מאמרים של הרב עובדיה יוסף ( אינם מצוטטים בספר ) " הפסקת ההריון לאור ההלכה , " אסיא , חוברת ט ( תשל"ד , ( עמ' . 28-13 " תשובה בהיתר השתלת כליה , " דיני ישראל , ו ( תשל"ו , ( עמ' כה-מר . " טיפול רפואי בנכרי בשבת , " הלכה ורפואה , א ( תש"ם , ( עמ' קמז-קנ . " האם מתירים לחולה מסוכן מלאכות שאין בהם פיקוח נפש , " הלכה ורפואה , ב ( תשמ"א , ( עמ' פ-צא . " בדין תרומת כליה , " הלכה ורפואה , ג ( תשמ"ג , ( עמ' סא-סג . " מאכלי בשר ומאכלי חלב — אפייתן בתנור חשמלי , " מוריה , שנה א , גיליון א ( טבת תשכ"ט , ( עמ' מה-נה . " בדין כלי אלומיניום חדשים שנמשחו בשומן אסור , " מוריה , שנה א , גיליון ה-ו ( אייר-סיוון תשכ"ט , ( עמ' לג-לח . " בדין יום טוב שני של גלויות לבחור שעלה לא"י , " מוריה , שנה ה , גיליון ט-י ( טבת תשל"ה , ( עמ' לח-מד . paw " ילדים שיש בהם חשש אסופים , " מוריה , שנה ו , גיליון ח-ט ( אד"ש תשל"ו , ( עמ' ל-מ . " מי שאינו יודע אם אביו היה כהן או ישראל אם מחרב לפרות את בנו , " מוריה , שנה ח , גיליון י-יב ( סיון תשל"ט , ( עמ' כה-נ . " בית כנסת שנהרס כליל ע"י גוים אם הקרקע נשארת ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן