סיכום ומסקנות

סיכום ומסקנות לפסיקתו של הרב עובדיה יוסף כמה מאפיינים עקרוניים שמשתלבים זה בזה : א . היחס לטקסט אל מ 1 ל המנהג החי בכל שנותיו כאיש הלכה עומד הרב יוסף במתח שבין התפקיד המרכזי של הטקסט ובין התנהגותם של יהודים , נשים וגברים , הלכה למעשה . הטקסט העיקרי שעליו נסמך הרב יוסף , ולדעתו מן הראוי שיהיה מורה הדרך העיקרי של החיים ההלכתיים , הוא השולחן ערוך ופסיקתו הכוללת של ר' יוסף קארו , שהוא "מרא דאתרא" של ארץ ישראל . ההתנהגות הלכה למעשה , לעומת זאת , נעה בין אורח החיים המסורתי , המבטא זיקה להלכה אך לא מחויבות מלאה , ובין חילק גמור . בתווך מתקיימים מנהגים של עדות שונות שבאו לארץ ישראל ומבקשות להמשיך במנהגן אף על פי שזה סותר לעתים את פסיקתו של ר' יוסף קארו . ב . זהות דתית וספרדית הרב יוסף מבקש לגבש ולהעצים את הזהות הדתית והספרדית . את זאת הוא עושה בעיקר באמצעות מערכת ענפה של פסיקה הלכתית והוראת הלכה שמבקשת ליצור אורח חיים הלכתי אחיד לכל הספרדים pxn ישראל . לכך יש להוסיף , משנות השמונים ואילך , את פעילותה של תנועת ש"ס שבראשה הוא עומד , שפועלת בדרך זו הן במישור הפוליטי והן במישור החברתי והחינוכי . ג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן