ג.סיכום

ג . סיכום אחד האתגרים הגדולים העומדים לפתחם של פוסקי הלכה בתקופה המודרנית הוא השינויים תורמות ההתנהגות החברתית . בתחומים רבים שבהם יש משמעות הלכתית להתפתחרות טכנולוגיות , כגק רפואה , או בכל הקשור במכשירים ביתיים והלכות שבת , מצאו הפוסקים דרכים יצירתיות ומתוחכמות ליישם את ההלכה במציאות משתנה . נושאים אלו אעם מסכנים בדרך כלל את האתוס הבסיסי של ההלכה היהודית , ולכן יחסם של הפוסקים מתאפיין בחדשנות ויצירתיות . כך באשר לטכנולוגיה , אך החברה המודרנית עברה שינויים רבים לא רק בתחום הטכנולוגי , אלא גם בארחות החיים החברתיים ובתפיסת העולם הערכית שלה . שינויים אלו , כגק החילון , השינוי במעמד האישה , ערעור הסמכויות והמתירנות המינית , מאיימים על האתוס הבסיסי של ההלכה ועל תמונת העולם הערכית של בעלי ההלכה . לפיכך האתגר של יישום ההלכה בחברה השונה מאוד מן החברה שאליה התייחסה ההלכה בתקופות קודמות הוא אתגר קשה ביותר . בפרק זה ניסיתי להראות כיצד מתמודד הרב עובדיה יוסף עם השינויים בארחות הלבוש של הנשים . עמדתו של הרב יוסף נעה בין שני קטבים . מצד אחד , הוא אינו מתעלם מן השינויים ומן ההשלכות שלהם על ההלכה . מצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן