ב. פסיקותיו של הרב יוסף בענייני לבוש וצניעות

ב . פסיקותיו של הרב יוסף בענייני לבוש וצניעות לנוכח תוכנות אלו אני מבקש לבחון את הדיונים ההלכתיים של הרב עובדיה יוסף הנוגעים לשינוי בנורמות הלבוש הנשי . מחקר זה יראה , באמצעות העיון בתשובותיו , כי משמעותו הסימבולית של הלבוש וההקשר התרבותי הקובע משמעות זו מעמידים אתגר בעייתי מאוד לפני פוסקי ההלכה . מצד אחד , ראיית המציאות החברתית מצריכה אותם להבחין בין המשמעות הסמלית של צורות הלבוש בהווה ובין המשמעות שלהם בתקופת חז"ל , התקופה הפורמטיבית של ההלכה הרבנית . מצד אחר , הבחנה כזו מערערת יסוד משמעותי מאוד בעיני רבים מן הפוסקים והוא הרעיון שההלכה יציבה ואינה מושפעת מתמורות הזמן . כפי שציינתי בפרק הראשון , אחד המאפיינים של המודרניות בעולם היהודי הוא התפתחותן של השקפות עולם שמדגישות את הצורך בשינוי ההלכה לנוכח תמורות הזמן . הביטוי המובהק למהלך זה הוא התגבשותה של התנועה הרפורמית . כתגובה למהלך זה הדגישה האורתודוקסיה היהודית שתורת ישראל חסינה מהשפעות השינויים החברתיים והתרבותיים בעולם . תודעת השינוי היא מאפיין בסיסי של המודרניות . התודעה הנאו מסורתית שהיא אחת התגובות לשינוי , מדגישה את האי שינוי של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן