א. מאפייניו התרבותיים של הלבוש

א . מאפייניו התרבותיים של הלבוש אחד ממאפייני התקופה המודרנית משלהי המאה התשע עשרה הוא השינוי בנורמות החברתיות והציבוריות בכל הקשור ליחסים בין גברים לנשים . כך בקשרים החברתיים וכך בתחום הלבוש , שבו חלו שינויים מרחיקי לכת . לתופעות אלו השלכות רבות בתחום ההלכה , ורבים הפוסקים הנדרשים לכך . בפרק זה אני מבקש להתמקד בניתוח פסיקתו של הרב עובדיה יוסף בנושאים הקשורים בשינוי בנורמות הלבוש של הנשים . הרב יוסף רואה בשינוי בארחות הלבוש של נשים תופעה הקשורה לכלל ההיבטים של המודרניות , שהמתירנות המינית היא אחד מהם . המתירנות היא חלק מתופעה 1 רחבה יותר של אווירת "החופש והדרור" המאפיינת את התקופה . כך למשל הוא מתאר את הדור ! אבל בדור יתום זה אשר בעוונותנו הרבים אץ מי שיכול ויודע להוכיח , ומכ"ש [ ומכל שכן ] למחות , והחופש והדרור והמתירנות שולטים בכל עת . ( יביע אומר , ח , יו"ד יב . ( ומבחינה רוחנית , אשר ירוד ירדנו אלף מעלות אחורנית , ועדים אנו להתדרדרות מוסרית מדהימה , המתירנות גוברת וההתפרקות משתוללת בראש כל חוצות , חוסר צניעות , בגדי פריצות , ספרי פורנוגרפיה , וסרטי קולנוע מבישים , חילולי שבת בפרהסיא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן