פרק אחד-עשר "לובשות בגדי פריצות ושוקדות על המודרניות לשמור ארוזות פריז (פריץ)" פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח השינויים בארחות הלבוש

פרק אחד-עשר " לובשות בגדי פריצות ושוקדות על המודרניות לשמור ארוזות פריז ( פריץ " ( פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח השינויים בארחות הלבוש בריקודים בשמחות שנעשה הדבר כהיתר בעוה"ר [ בעוונותינו הרבים , [ וביחוד כשהם משודכים" ( יביע אומר , א , או"ח ל . ( זוגות רבים מתייחדים עוד לפני נישואיהם וכלל אינם יודעים שהדבר אסור : "ורק השרידים אשר ה' קורא נזהרים בזה" ( יביע אומר , ג , אבה "ע יז , לה . ( אחת התופעות שהרב יוסף מרבה לעסוק בה היא השינוי בארחות הלבוש : "וכ"ש בדורות הללו שפשתה המספחת של הפריצות בשווקים וברחובות , והמודרניות יוצאות פרופות בזרועות מגולות וצואר חשוף , ועין רואה והלב חומד בהרהורים רעים" ( יביע 2 אומר , א , יו"ד טו . ( אורח הלבוש הלא צנוע בא מהשפעה מערבית : "ובפרט שיש מקום לומר שהלובשות בגדי פריצות ושוקדות על המודרניות לשמור ארחות פריז ( פריץ , ( עוברות על איסור ובחקותיהם לא תלכו" ( יביע אומר , ד , יו"ד א . ( לבוש מודרני זה הוא צו האופנה : "והרי לדאבון לבנו ידועים מקרים רבים שכמה בנות ( שלא קבלו חינוך חרדי טהור ) למרות רצונן ללבוש בגדי צניעות , בושות מחברותיהן לבל יתנו אותן ללע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן