ה.סיכום

דתית שמונעת ממנו להתחשב במצב הדור ובתמורות הזמן . בניגוד לו , סובר הרב יוסף בעקבות הרב טננבוים כי יש לתת אמון בנשים ובצדקתן , ואף יותר מכך יש להתחשב במצבם הקשה של הגברים . ה . סיכום תשובותיו של הרב עובדיה יוסף בהלכות נידה בנויות על כמה עקרונות . . 1 הצורן להקל בהלכות נידה בזמן הזה בגלל ויבו > הפריצות הצורך להקל בהלכות נידה בגלל הפריצות הוא המניע העיקרי לפסיקתו של הרב 2 עובדיה יוסף בנושאים רבים בתחום זה . " לדעתו , המציאות המודרנית היא מצב נתון שאין להתעלם ממנו . ההשפעה של המתירנות המינית והלבוש החושפני מחייבת אותו להקל בהלכות נידה כדי להמעיט ככל האפשר את המתח המיני המתסכל שבו נתונים גברים דתיים . יש לציין שמגמת ההקלה מייחדת את הרב יוסף באופן כללי אך בהלכות נידה יש לה אופי מיוחד . במובן זה , מצטרפת פסיקתו של הרב יוסף בהלכות נידה למנגנון ההכלה שעליו הרחבתי בפרק חמישי , סעיף א . גם כאן מדובר בפסיקה המבקשת להכיל בתוך עולם ההלכה את אותם יהודים ויהודיות המבקשים לקיים את דיני נידה אך עומדים בפניהם קשיים גדולים בשל כך . קשיים אלו נובעים מן המצב בעת המודרנית , שבה גואה המתח המיני בשל האווירה המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן