ד. אימתי אפשר להתחיל בספירת ''שבעה נקיים"

ד . אימתי אפשר להתחיל בספירת '' שבעה נקיים" . 1 מגוא אישה נידה טמאה מן התורה שבעה ימים מתחילת הדמום הווסתי ( ויקרא טו , יט . ( בתקופת חז"ל נוספו חומרות רבות בהלכות נידה , אחת מהן היא זו שמצטט ר' זירא במסכת נדה ( סו ע"א : ( "אמר ר' זירא , בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים . " כלומר , הנשים החמירו על עצמן וראו כל דימום כשייך לקטגוריה ההלכתית של "זבה , " שעליה אמרה התורה "ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעה ימים ואחר תטהר" ( ויקרא טו , כח , ( כך שלמעשה כמעט הוכפלו הימים שבהם האישה טמאה . 96 חומרות אלו נובעות , כך מסבירים הראשונים , מן החשש לטעויות בספירת ימי הנידה והזיבה ( ראו בית יוסף על טור יורה רעה סימן קפג . ( לדעתו של הרמב"ן ( הלכות נדה א , י"ח ) מדובר בסטנדרטיזציה של ההלכה : "מפני מה החמירו בנות ישראל על עצמן כך כדי שיהיו בכל זמן מונות מנק אחד ולא תשתנה מנהגן בין ראיה אחת לג' ימים . " כלומר , יש כאן קביעה של נוהל אחיד לכל מצב ולכל אישה . על מגמה זו בחז"ל ראו גילת תשנ"ב , עמ' . 71 , 28 לדעתו של גילת ( תשכ"ח , עמי , ( 297-296 המגמות המחמירות בטומאת נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן