ב. מנהגי הרחקת הנידה מן הבית וענייניו ומדביים שבקדושה

ברכה והצלחה לצאצאיהן . לדעתה של ויסלר מדברות התחינות בקולן של נשים ( גם אם חוברו על ידי גברים ) ומכאן שהן מבטאות רעיונות אחרים מן הרעיונות המופיעים בספרות רבנית שנכתבה לנשים . הגישה הביקורתית של בקלי וגוטליב והמחקרים העוסקים בקולותיהן של נשים מבקשים לשוב ולבדוק את נושא הווסת לא רק מנקודת המבט הרשמית , הגברית , אלא גם מנקודת המבט הנשית באמצעות נוהגי הנשים ופרשנותן לעניין זה . מנקודת המבט שלי אני מבקש למצוא בתוך דבריו של הרב עובדיה יוסף עצמו את הקול הנשי , את התת תרבות הנשית שנגדה נאבק הרב יוסף . במחקר זה קולותיהן של הנשים מתווכים על ידי קולו של הרב , ואף על פי כן אפשר לשמוע את הקולות הדחויים מבעד לניסיון הרבני לדכאם . תהיה זו אפוא קריאה פוקויאנית קונטר תרבותית המבקשת לגלות את מערכת יחסי הכוח המופיעה בשדה זה . ב . מנהגי הרחקת הנידה מן הבית וענייניו ומדביים שבקדושה . 1 הקדמה — על יהסו של הרב עובדיה יוסף למיסטיקה ומאגיה מעיון בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף בתחומים הלכתיים רבים עולה הסתייגותו ממנהגים המבוססים על תפיסות מיסטיות ומאגיות , גס אם יסודם של מנהגים אלו בדברי התלמוד . כמו כן מסתייג ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן