א. הווסת — מאפיינים תרבותיים

ביקורת זו תיעשה מתוך קריאה מעמיקה בטקסטים ההלכתיים הן מן ההיבטים המשפטיים הלכתיים והן מן ההיבט הספרותי והרטורי המאפיין במידה רבה את ספרות השו"ת כולה , א . הווסת —מאפיינים תרבותיים מערכת ההלכות הקשורות בווסת מורכבת משני יסודות . האחד , היותה של האישה טמאה ומשום כך חלות עליה ההלכות הקשורות לדיני טומאה וטהרה במקדש ומחוצה 5 4 לו . האחר , האיסור לקיים יחסי מין עם אישה נידה . שני מרכיבים אלו כרוכים זה בזה כפי שנאמר בספר ויקרא ( יח , יט : ( "ואל אשה בנרת טמאתה לא תקרב לגלות עדותה . " אך ההבדלים שביניהם יוצרים שוני בעל משמעות בכל היחס לאישה הנידה ולהלכות הקשורות בתופעת הווסת . המרכיב הנוגע לטומאה וטהרה קשור למערכת תרבותית שלמה שהיחס לווסת הוא חלק ממנה ובמסגרת זו יש לבחון אותה . מרכיב זה קיים בתרבויות רבות שבהן אנו מוצאים ביטויים של דחייה כלפי האישה בזמן הווסת עד כדי הרחקתה מן הבית , מן המזון והכלים , והוצאתה — במובנים רבים — אל מחוץ לחברה . את ההיבט המיני של הלכות נידה יש לראות בתוך ההקשר הרחב של המערכות התרבותיות שמסדירות את המיניות ומפקחות עליה . בתוך מערכות אלו מתקיימים יחסים מורכבים בין גב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן