פרק עשירי פסיקתו של הרב עובדיה יוסף בהלכות נידה

פרק עשירי " וכ" ש בדורות הללו שפשתה המספחת של הפריצות [ ... ] כל המקל בזה ישא ברכה מאתה "' פסיקתו של הרב עובדיה יוסף בהלכות נידה הלכות נירה תופסות מקום חשוב בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף . חוץ מתשובות רבות בשו"ת יביע אומר , מצא הרב יוסף לנכון להוציא לאור ספר שלם ובו שני כרכים עבי כרס , הלא הוא טהרת הבית , שעוסק כולו בהלכות נידה . בהקדמה לספר כותב הרב כי מצא שיש בורות רבה בתחום הלכתי חשוב זה גם בין אנשים יראי שמים , ולכן "הקלו במה שראוי להחמיר על פי דין והחמירו במה שראוי להקל . " הוא מביא לכך כמה דוגמאות אך תולה את עיקר האשמה ברבנים : "ומה נענה אבתריה בדור יתום זה , שכמה רבנים נחבאים אל הכלים , והצנועים מושכים את ידיהם , ונמנעים מלהורות בדינים אלו , ומוסרים את הדברים לנשים . " הרבנים אינם עוסקים בנושאים אלו ואף אינם מלמדים אותם ברבים , והסיבה לכך היא , לדעתו של הרב יוסף , ביישנותם וצניעותם של הרבנים , שתחום הנידה , הקשור במיניות ובגוף האישה , מביך אותם . כתוצאה מכך נשארות הלכות אלו בידיהן של הנשים עצמן , והרבנים הגברים אינם מתערבים . הרב יוסף מצטט מדבריו של ר' נסים חיים משה מזרחי ( הראשון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן