ד. עמדתו של הרב עובדיה יוסף לאור הליברליזם הרב תרבותי והפלורליזם המשפטי

ד . עמדתו של הרב עובדיה יוסף לאור הליברליזם הרב תרבות י והפלורליזם המשפטי אף על פי שמחקר זה מבקש לבאר את פסיקתו של הרב יוסף , ולכן מתרכז הדיון בנקודת מבטו שלו על המודרניות והמוררניזס , אני רוצה לייחד כמה עמודים לדיון בזווית הראייה של השקפת העולם הליברלית . הדיון הזה רלוונטי לכל פרקי הספר אבל בנוגע למערכת המשפט יש לו חשיבות מיוחדת משום שבישראל אכן מתקיימת מערכת של בתי דין רבניים ששאלת כפיפותם למערכת המשפט הכללית עולה לדיון חדשים לבקרים . פסיקתו של הרב עובדיה יוסף בנושאים הקשורים בשאלות משפט ומדינה מציבה אותו בעמדה של חברת מיעוט שחיה בתוך מדינה ליברלית . הרב יוסף סובר שהקהילה הדתית , המחויבת להלכה , מחויבת גם להישמע לשלטון החוק במדינת ישראל . מחויבות זו תקפה מפני היותה "דינא דמלכותא , " אולם על פי תפיסתו ההלכתית של הרב יוסף מוגבל הכלל "דינא דמלכותא דינא" לתחום המשפט המנהלי ולגביית מסים . לדעתו של הרב יוסף אל לו לחוק האזרחי להתערב באותם תחומים שבהם להלכה היהודית יש מערכת שלמה של משפט והלכה . יש לציין שברוב רובם של המקרים שנידונו אין מדובר בעברה על החוק אלא באי הכרה בלגיטימיות העקרונית של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן