ג. סיכום

. 6 משפט דרעי למשפט זה כמה היבטים , שכל אחד מהם זוקק דיון ארוך בפני עצמו , דיון שחורג מאופיו של ספר זה העוסק בעיקרו בספרות ההלכתית של הרב עובדיה יוסף , ואף על פי כן אני מבקש לייחד כמה שורות למיקום האירוע הזה בתוך הדיון ביחסו של הרב יוסף לענייני משפט ומדינה . אחר ההיבטים המעניינים במשפט ררעי , טוענת ליאורה בילסקי , הוא קיומן של מערכות משפט מקבילות : המערכת האזרחית — זו שדנה את דרעי בפועל , ומערכת אלטרנטיבית — זו ההלכתית , שעל פיה — לדבריו של הרב יוסף — אריה דרעי זכאי . כך למשל מצטטת בילסקי מפסק הדין שמספר על התלבטותו של הרב יצחק , pD מראשי תנועת ש"ס בתחילת דרכה , שהעיד במשפט מטעם התביעה . הרב פרץ סיפר כי "נפגש עם 'גדול מאוד בתורה' שבשמו לא נקב , ושאלו אם מותר לו למסור עדות . זאת , כך אמר , כיוון שיש שאלה בהלכה 'אם מותר למסור . "' כלומר , התחושה שמתאר הרב pD דומה לתחושות שחשו יהודים בגולה אל מול השלטון הנכרי החפץ ברעתם . באווירה שנוצרה סביב משפט דרעי אכן התחזקה תחושה זו , שהעצימה את הניכור בין אנשי ש"ס , ובראשם הרב עובדיה יוסף , למערכת המשפט הישראלית . ג . סיכום הרב יוסף מחזיק בעמדה המצמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן