ב. בית המשפט כ"ערכאות של נכרים"

30 דעת , מפתח שאותו ערך הרב יצחק יוסף , בנו של הרב עובדיה , נאמר בתיאור התשובה שבה אנו דנים : "אם מותר להשתמט בתשלומי מס הכנסה ומכס וחיובי השלטון ( יו"ד רמג ) שמותר לתלמיד חכם ובן ישיבה להעלים מסים ומכס וכדומה , " אם כן , אכן הבין עורך המפתח שהערתו של הרב יוסף באה להצדיק העלמת מס מצדם של תלמידי חכמים . הרב יוסף עצמו נזהר בלשונו , ובנו הוא שביקש להסיק את המשמעות האופרטיבית מפסיקת אביו . הרב יוסף מכיר אפוא בסמכותה של מדינת ישראל לגבות מסים מתושביה מכוח הכלל "דינא דמלכותא דינא . " גם באשר לחוקי הרישום בטאבו מודה הרב יוסף שיש להכיר ברישום זה מכוח "דינא דמלכותא דינא" כפי שפסק בית הדין הרבני בפתח תקוה בשנת תשט"ו בפסק דין שאותו מצטט הרב יוסף לעיל . המחויבות לחוק נעצרת במקום שבו החוק סותר את ההלכה , ולכן כיוון שעל פי ההלכה תלמידי חכמים פטורים ממסים , אין לגבות מהם מסים וייתכן ( כפי שהבין זאת הרב יצחק יוסף ) שאף מותר להם להעלים מס מן השלטונות . הדיון הבא יראה את עמדתו השלילית התקיפה של הרב יוסף באשר למערכת בתי המשפט בישראל . ב . בית המשפט ג" ערכאות של נכרים" . 1 הקדמה בתלמוד הבבלי מסכת גטין ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן