א. דינא דמלכותא דינא

א . דינא דמלכותא דינא . 1 הקדמה כדי להבהיר את עמדתו של הרב עובדיה יוסף בשאלות אלו אפתח במבוא קצר לנושא " דינא דמלכותא דינא , " שהוא הבסיס ליחסם של חכמים למערכת המשפט של השלטון שבו הם חיים . אמר רבה , הני תלת מילי אישתעי לי עוקבן בר נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל : דינא דמלכותא דינא ( בבא בחרא נה ע"א . ( מימרא זו , המובאת משמו של האמורא שמואל , מופיעה בתלמוד הבבלי כמה פעמים ' 1 ראו בבא קמא קיג ע"א , בבא בתרא נד ע"ב , גטץ י ע"ב 1 , נדריס כה ע"א . לניתוח המקורות התלמודיים ראו שילה תשל"ה , פרק ראשון .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן