ו .סיכום

בשעה"ד גדול כזה , ע"י היתר המכירה . הגם שהיא הערמה גלויה . ומיהו היכא דאפשר טוב לחוש לשטת המחמירים לקנות בשביעית פירות מקרקע גוי , וכאשר הרבה חרדים חוששים לזה . והמחמיר בזה תע"ב . הרב יוסף מצטרף אפוא למסורת פסיקה זו ומאפשר את מכירת הקרקעות בשנת השמיטה . בכינוס הארצי הט"ו לתורה שבעל פה שהתקיים בקיץ תשל"ב , ערב שנת השמיטה , נאם הרב יוסף נאום מרכזי המצדיק את היתר המכירה ודן באריכות בכל ההתנגדויות ההלכתיות למכירה . גם כאן חשוב להדגיש את ההקשר שבו נאמרו הדברים לראשונה . כפי שציינתי בסעיף שעוסק באמירת הלל ביום העצמאות , הכינוס לתורה שבעל פה הוא כינוס ציוני בעיקרו , רוב הנואמים בכינוסים אלו שייכים לקבוצה הציונית בעולם הרבנות . עמדתו של הרב יוסף בנושא זה מתלכדת עם העמדה הציונית , אך אינה נובעת דווקא ממנה , אלא ממסורת הפסיקה הספרדית בעניין זה . ו . סיכו ם מקבץ הנושאים שנאספו כאן מאפשר לנו לאפיין את גישתו של הרב יוסף למדינת ישראל ולציונות מכמה היבטים . מצד אחד הרב יוסף רואה בהקמתה של מדינת ישראל אירוע חשוב בתולדות העם היהודי , בעיקר מפני שבכך התאפשרה עלייתם והצלתם של יהודים רבים . הרב יוסף מכיר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן