ה. היתר המכירה בשנת השמיטה

לצורך הדיון בפרק זה fin מעמדתו הספציפית של הרב יוסף חשובה העובדה שהוא משתתף בשיח הפוליטי מדיני . העיסוק בשאלה זו אינו טיפוסי כלל לרבנים ופוסקי הלכה מן הזרם החרדי , רוב הרבנים שעסקו בנושאים אלו שייכים לזרם הדתי ציוני , והם עוסקים בשאלה זו מן ההיבט הלאומי מדיני . הרב יוסף רואה את עצמו כשותף בשיח הלאומי הישראלי ומשום כך הוא מבטא את עמדתו גם בנושא זה . זאת ועוד , פסיקתו בנושא מעניקה סמכות של ממש למדינאים ומומחי ביטחון , ואכן , במהלך שנות קיומה של ש"ס זרמו לביתו של הרב יוסף מדינאים ואנשי ביטחון ומפות בידם כדי לשכנע את הרב יוסף בצדקת עמדתם הפוליטית צבאית . ה . היתר המכירה בשנת השמיטה עוד נושא שבו מזוהה עמדתו של הרב יוסף עם התפיסות ההלכתיות מבית המדרש הציוני דתי הוא עניין היתר המכירה בשמיטה . פולמוס זה שמתקיים כבר כמאה חמישים שנה , הפך לוויכוח בין הציונות הדתית להשקפת העולם החרדית , בעיקר עקב 20 המחלוקת בין הרב קוק לחזון איש . בוויכוח זה נוקט הרב יוסף עמדה הלכתית שווה לעמדה הציונית , שמתירה את מכירת הקרקע לשנת השמיטה , אולם חשוב לציין שבעניין זה הולך הרב יוסף אחרי מסורת הפסיקה הספרדית pxn יש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן