ד. "מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש"

להצריכם גרות לחומרא , במילה וטבילה בלא ברכה , וקבלת מצות , ובלה יסתלקו כל הספקות . ע"כ . ודבריהם מרפסן איגרי [ ... ] אלא ודאי דליתא , אלא יש להשאירם על חזקת יהדותם , שגדולה חזקה . בהמשך התשובה הוא דן במעמדם האישי של בני העדה וקובע באופן חד משמעי : " בהא סליקנא ובהא נחיתנא דליכא למיחש לפיסולי חיתון בעדת האתיופים , ומותרים לבוא בקהל ישראל ללא שום גיור אפילו לחומרא . " הרב יוסף מטפל בשאלה וו שאליה נדרש בהיותו רב ראשי , ומכאן הוא גם פועל בתוך הממסד הישראלי והסוכנותי כדי להחיש את עלייתם של יהודי אתיופיה ארצה . ד . " מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש" 14 כותרת זו מופיעה בראשם של כמה מאמרים שפרסם הרב יוסף בשנים תש"ם-תש"ן . בכולם מובאת עמדתו העקרונית שמצוות יישוב p ^ ישראל אינה עומדת בפני פיקוח נפש , לפיכך : אם ראשי הצבא ומפקדיו , עם המדינאים המומחים לדבר , קובעים שיש פיקוח נפש בדבר אם לא יוחזרו השטחים , סומכים עליהם ומתירים החזרת השטחים . בדבריו הוא מבטא עמדה יונית , אם כי , כפי שטענו תמר הימן ואפרים יער " ובנימין לאו , עמדתו של הרב יוסף אינה מתלכדת באופן קבוע עם עמדת השמאל הישראלי . לאו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן