א. הקדמה

א . הקדמה הקמתה של מדינת ישראל היא ללא ספק אחת התמורות המשמעותיות בהיסטוריה היהודית . לראשונה זה דורות רבים , חלק גדול מן העם היהודי חי במדינה יהודית ריבונית ועצמאית , למצב חדש זה ישנן השלכות רבות בכל מיני תחומים של ההלכה היהודית , בכל הקשור ביחסי דת ומדינה , אופיו של השלטון היהודי , מקומו של המשפט העברי במערכת המשפט הישראלית , שאלות הקשורות בקיומם של צבא ומשטרה , שאלות כלכלה ברמה מדינתית , יחסי חוץ , שאלות הקשורות לחקלאות מודרנית pxn ישראל על פי ההלכה , ועוד ועוד . מראשיתה של הציונות , ובעיקר מאז הקמתה של מדינת ישראל , דנו חכמים ואישי הלכה בחלק משאלות אלו . כך נהגו הרבנים הראשיים לישראל בעת הקמת המדינה , הרב הרצוג והרב עוזיאל . גם הרב שלמה גורן , עמיתו של הרב יוסף ברבנות הראשית , הרב שאול ישראלי ועוד עסקו בכך בהרחבה . דיונים רבים התפרסמו בכתבי העת התורה והמדינה ( בעריכת הרב ישראלי , ( תורה שבעל פה ( בהוצאת מוסד הרב קוק ) ותחומין ( בהוצאת מכון צומת . ( במערך גדול זה של כתיבה הלכתית מקומו של הרב עובדיה יוסף קטן באופן יחסי . הרב יוסף ממעט לעסוק בשאלות מסוג זה . להוציא כמה תשובות שיידונו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן