פרק שמיני "עם בל הצללים [...] ישנם אורות גדולים" יחסו של הרב עובדיה יוסף למדינת ישראל ולציונות