מבט מסכם

מבט מסכם הרב יוסף מאפיין את התקופה המודרנית בביטוי "דור החופש והדרור , " שבא לבטא כמה תופעות שמייחדות את הזמן הזה . רובה של הקהילה היהודית אינו חש עוד מחויבות להלכה , הסמכויות הרבניות איבדו את עצמתן , והציבור אינו מתנהג בכפיפות לפסקי ההלכה , לתופעה זו שני פנים . האחד , התרופפות כללית וחוסר הקפדה על מצוות הדת . האחר , ניסיונות מצד גורמים מסוימים לערוך שינויים בהלכה כך שתתאים לרוח התקופה המודרנית . פסיקתו של הרב יוסף בנושאים רבים באה להתמודד עם מצב זה . הרב יוסף פוסע בשני אפיקים עיקריים בהתמודדותו עם אתגרי התקופה . האחד קשור באותו ציבור גדול של יהודים ויהודיות שיש להם זיקה כלשהי לדת , אלא שהם אינם מוכנים למלא אחר כל הדרישות ההלכתיות . כלפי אלו מגלה הרב יוסף מתינות הלכתית ומפעיל מדיניות הלכתית של הכלה . הוא מבקש לקרב ולא לרחק ומכאן להקל ולא להחמיר . הוא מוכן להסתפק ברע במיעוטו , כך בנושא הכשרות למסעדה או לבישת מכנסיים לנשים , ואף להעלים עין לעתים , כבשאלת המניקור לנשים הטובלות , מתוך הבנה שעמידה על כל דרישות ההלכה תגרע ולא תוסיף . בכך קרוב הרב יוסף לגישה שוובר כינה הגישה ה"כנסייתית" ולא ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן