ג. חשיבות הכוח הפוליטי בתפקודו של הרב

בצניעות . זאת , אומר הרב יוסף , בזכות קרבתם לתלמידי החכמים . לפיכך , כדי לעודדם , יש לשוות לטקס סיום המסכת אופי חגיגי ככל האפשר ובכלל זה יש להשמיט את נפילת אפיים והווידוי מן התפילה . גם בתשובה זו אנו רואים את מאמציו של הרב יוסף לחזק את מעמדם של החכמים על ידי יצירת אתוס מעורר כבוד והערכה . אם יפנו אל החכמים בתוארי כבוד וישרו חגיגיות והדר סביב פעילויותיהם המאומצות , תתבסס סמכותם בעיני הציבור . אך לא די בכך , כדי לחזק את הסמכות הרבנית יש צורך לנצל את האפשרויות הפוליטיות העומדות לפני הרבנים . ג . חשיבות הכוח הפוליטי בתפקודו של הרב התערערותה של הסמכות הרבנית מחייבת לנקוט אמצעים שיסייעו בידי הרב לאכוף 21 את ההלכה . ביטוי לכך אנו מוצאים ביביע אומר ( ז , יו"ד יח . ( הנושא הנידון הוא העיכוב במינוי רב ראשי לעיר ירושלים בשנת תשל"ח . בתשובה זו מסביר הרב יוסף מהו תפקירו של הרב ומדוע חשוב למנות רב בדחיפות . לכבוד ידידנו היקר רב הפעלים לתורה ולתעודה אוצר כלי חמדה כש"ת רבי גדליה שרייבר הי"ו , יושב ראש המועצה הדתית ירושלים . אודות שאלתו בהיות וראשי המפלגה הדתית לאומית מפעילים עליו לחצים כבדים ביותר , ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן