ב. ייצוב ההייררכיה הרבנית

ברומה לסמכות הפטריארכלית , שעוברת בירושה מאב לבן , עברה הסמכות הרבנית מרב לתלמיד . להעברה זו כמה היבטים , ראשית , במובן המוסדי . הרב הנוכחי היה תלמידם של רבנים שלפניו . הוא התחנך בבית מדרשם ואף קיבל מהם "היתר הוראה . " כמו כן , פסיקתו ההלכתית של הרב מבוססת במידה רבה על פרשנות ותקדימים מן המסורת ההלכתית . רבנים רבים כתבו את תשובותיהם ההלכתיות ואף פרסמו אותן , כך שאפשר היה להציג את המהלך המקשר את הפסיקה של הכותב עם מסורת הפסיקה , הן על ירי שימוש בתקדימים והן על ידי פרשנות של טקסטים הלכתיים קדומים . בפרסום התשובות ההלכתיות וביצירת קודקסים הלכתיים חדשים ( כמשנה תורה ושולחן ערוך ) נתמכה הסמכות הרבנית גם בסוג של ביורוקרטיה במונחים של ובר , כלומר במערכת כללים קבועים פחות או יותר שניתנים לבדיקה וביקורת , אם כי לרוב לא הייתה מערכת הייררכית הדוקה ורשמית שבתוכה פעל הרב המקומי . החילון ומגמת ההתרחקות ממחויבות להלכה התבטאו כמובן גם בערעור על הסמכות הרבנית . הרב יוסף אינו מתמודד בספריו עם הסיבות הפילוסופיות לאבדן המחויבות להלכה , אין הוא כותב ספרי הגות שמטרתם שכנוע והסברה של היהדות . אבל הוא מבקש לכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן