א. משבר הסמכות בעידן המודרני

א . משבר הסמכות בעידן המודרני התפוררותן של הסמכויות המסורתיות היא ממאפייני התקופה המודרנית . מקס ובר 2 עסק רבות בנושא הסמכות , ובספרו הגדול כלכלה וחברה הוא מייחד דיון נרחב לבחינת מיני הטיפוסים של הסמכות . ובר ביקש להבין מה הוא מקור הסמכות המעניק למנהיג את הכוח לשלוט על ציבור מסרם ; מהו הדבר המעניק למנהיג את הלגיטימציה לשלוט . ובר מציב שלושה טיפוסים "טהורים" של סמכות . 3 . 1 הסמכות המסורתית הפטריארכלית — מה שנותן תוקף וכוח לסמכות מסוג זה הוא מיתוס או מיתוסים המבנים את עליונותם "הטבעית" של בני משפחה מסוימת או של חברי מעמד מסוים . הנשלטים מאמינים במיתוס ומכירים בנחיתותם "הטבעית" ביחס לשליט . מיתוס זה עובר במסורת הדורות והוא שמעניק את הלגיטימציה לשלטון . סמכות מסוג זה מצויה כבר במבנה המשפחתי הפטריארכלי , שבו מוקנית לאב סמכות על כל בני המשפחה מתוקף היותו אבי המשפחה . סמכות מסוג זה התקיימה בשלטון המלוכני , העובר בירושה , ומאפיינת את העת העתיקה וימי הביניים . אמנם מאז ומעולם היו מרידות והפיכות שבאו לערער את מצב העניינים ואת המיתוס התומך בו , אולם כל זאת רק כדי ליצור מיתוס חדש ומערכת שלטונית ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן