פרק שביעי "פני זקנים לא נהדרו" התמודדותו של הרב עובדיה יוסף עם משבר הסמכות הרבנית

פרקשביעי " פני זקנים לאנהדרו " התמודדותו של הרב עובדיה יוסף עם משבר הסמכות הרבנית 4 עליו . כפי שציינתי בעקבות דבריו של תומפסון , העת המודרנית מאופיינת בערעור הסמכות מן הסוג המסורתי . 5 . 2 הסמכות החוקית , הרציונלית ביורוקרטית — סמכות זו נתמכת בקיומה של מערכת חוקים רציונלית , אשר מגדירה את אופי הסמכות והיקפה ואת הדרגות בהייררכיה של השלטון . הציות לסמכות זו אינו נובע מן הכוח של השליט בהיותו אדם בעל אישיות מסוימת או צאצא למשפחה מסוימת , אלא מכוחו של החוק , מכוחה של הנורמה , הקובעת את הסמכות . לצורך הדיון בטיפוס זה של הסמכות לא חשוב מהו או מיהו מקור החוק , ואם החוק נכפה על האזרחים על ידי שלטון מלוכני או נחקק באופן דמוקרטי בהסכמת הרוב . בעיקרו של דבר הכפיפות היא לחוק מוגדר שמעצב מערכת שלמה של פעולות . לדעת ובר סוג כזה של סמכות הוא ממאפייניה של העת החדשה , של החברה לאחר המהפכה התעשייתית והעיור הגדול שבא בעקבותיה . 6 . 3 הסמכות הכריזמטית — פעמים רבות בהיסטוריה האנושית קמו אנשים מיוחדים וסחפו אחריהם חברות שלמות . שלטונם של אלו לא התבסס על היותם חלק משושלת , ולכן לא נבנה מכוח המסורת . כוחם לא ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן