ג . כוונת החידוש ומעשה החידוש

ג . כוונת החידוש ומעשה החידוש . 1 פאה נכרית " עמדתו של הרב יוסף , המתנגד לחבישת פאה נכרית , ידועה ומפורסמת והוא מרבה לחזור עליה בציבור חדשים לבקרים . בציבור החרדי האשכנזי ( להוציא הציבור החסידי ) נחשבת הפאה הנכרית לדבר מקובל וכך גם בקרב נשים ספרדיות רבות , אולם הרב יוסף יוצא בתקיפות נגד נוהג זה . מהי הסיבה לנחרצות הזו ? מעיון בתשובותיו בנושא נראה שאחת הסיבות להתנגדות נובעת מהיות המנהג הזה , לדעתו , ביטוי לכניעת הנשים הדתיות להליכה אחרי אופנות מודרניות והשפעות מערביות . התשובה המרכזית העוסקת בפאה הנכרית נמצאת ביביע אומר ( ה , אה"ע ה . ( התשובה מתחילה בסקירת המקורות הראשוניים ובדבריהם של פוסקים בעת החדשה שהתירו חבישת פאה נכרית . לאחר מכן מצטט הרב יוסף פוסקים אשר הבחינו בין תקופות קדומות לתקופתם הם , כך למשל כותב ר' שלמה קלוגר ( פולין , המחצית הראשונה של המאה התשע עשרה ) בשו"ת שנות חיים ( שטז , צ ע"ד : ( ובפרט בזמן חכמי הש"ס , שרוב הנשים היו כשרות וצנועות ולא היה דרכן לצאת בגילוי שער שלהן כלל , לפיכך כשאחת הולכת בפאה נכרית מידע ידעי שאין אלו שערותיה ולא יבואו לידי הרהור , אבל בזה"ז [ בזמן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן