ב. מדיניות הגיור

פסיקתו של הרב יוסף מבטאת מצב סוציו היסטורי מורכב , מצד אחד ישנם יהודים רבים שמחללים את השבת אך הם בעלי זהות יהודית ואף דתית ורואים עצמם כחלק מן הקהילה ומבטאים זאת בהשתתפות פעילה בבית הכנסת . כלפי אלו מבטא הרב יוסף מתינות ומאפשר להם השתייכות פעילה לקהילה . לעומתם עומדת קבוצה אחרת , שאותה פוגש הרב יוסף בעיקר בישראל , ואלו הם החילונים הגמורים , שכלפיהם הוא מבקש להפעיל את כלי ההדרה ההלכתיים במלוא חומרתם . ב . מדיניות הגיור . 1 טבילת גיורת בפני בית רי ( בבואו למצרים הופתע הרב יוסף להיווכח שבתהליך הגיור של נשים , הכולל טבילה במקווה , אין הדיינים נכנסים למקום הטבילה עצמו , מפאת חוסר הצניעות שבדבר , אלא עומדים מבחוץ , והגיורת טובלת בפני אישה בלבד . נוהג זה סותר את הכתוב בשולחן ערוך ( יו"ד רסח , ב , ( ששם נדרשים הדיינים להיכנס לחדר הטבילה כאשר הגיורת נמצאת בתוך המים ולצאת קודם שתעלה מן המים , כך שהטבילה עצמה תיעשה בפני הדיינים . הרב יוסף עוסק בעניין זה ביביע אומר ( א , יו"ד יט . ( הוא מביא מגוון דעות בנושא ומכריע שלכתחילה צריכה הגיורת לטבול בפני בית הדין כדברי השולחן ערוך . הוא מציע פתרונות טכנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן