פרק שישי "לעמוד בכל תוקף נגד המחדשים והמודרניים למיניהם" מדיניות ההדרה של הרב עובדיה יוסף

פרק שישי " לעמוד בגל תוקף נגד המחדשים והמודרניים למיניהם" מדיניות ההדרה של הרב עובדיה יוסף כפי שכתבתי לעיל , המתינות ההלכתית אינה מאפיינת את הפסיקה של הרב עובדיה יוסף . הוא משתמש בה כדי להתמודד עם המציאות החברתית ההיסטורית שבה הוא מתפקד כמנהיג וכפוסק . לכן אין פלא שבתחומים מסוימים מביע הרב יוסף גישה מחמירה ונוקשה . הוא ממשיך בקו המקובל על הרבנים האורתודוקסים באירופה להיאבק בחומרה ברפורמות בדת : "ומכ"ש בזה"ז שעלינו להתלכד כחומה בצורה נגד צוררינו הבאים להכניס רפורמות בכל שטחי הדת" ( יביע אומר , ב , אה"ע כא . ( הוא נדרש לתופעה בדרשותיו ומזהיר מפניה , אם כי אינו מראה בקיאות בהשקפת עולמן של התנועות הלא אורתודוקסיות . "המודרנים של זמננו , " הוא אומר בפירושו להגדה של פסח , "אומרים 'העיקר הלב' וכל מחשבתם לרע להפטר מן המצוות המעשיות . " הם , לדבריו , גם מתחכמים וממציאים טעמים למצוות וקובעים שמצוות אלו אינן רלוונטיות עוד דש לבטלן ( חזון עובדיה , עמ' רטו . ( ביטוי אחד לדאגתו בתחום זה הוא דרישתו לחזק את המנהג ( על פי הרמב"ם ) שאץ לעמוד בעשרת הדיברות : "וכל שכן בזמן הזה שנתפשטה המינות על ידי הרפורמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן