ד. העלמת עין

לתקנת האנשים התמימים יראי ה' שימצאו בשר כשר במלון הקרוב אליהם , ולא יתגאלו ח"ו בנבלות וטרפות . כפי שכתבתי לעיל , המציאות שעליה מדבר הרב יוסף בתגובתו לדברי הרב ולדינברג שונה מן המציאות שעליה דיבר בתשובתו הראשונה . יש כאן שינוי בולט בנרטיב . בראשונה דובר על מסעדה שאינה כשרה ההודים אוכלים בה ובכל זאת טרח הרב יוסף לדאוג להם אף במחיר ויתור מסרם . בתגובתו לרב ולדינברג הוא מדבר על תיירים תמימים שאינם יודעים שהמזון אינו כשר בבית המלץ ולכן יש לדאוג להם . הבדל זה מאפשר לרב יוסף להבחין בין האיסור על מכירת בשר בתשעת הימים ובין מתן הכשר לבית מלון . אמנם יש להעיר שאין טיעוניו של הרב יוסף בסוגיית הכשר המסעדה נסמכים רק על הבחנה זו , מפני שבהמשך התגובה הוא מדגיש את ההבדל הגדול שבץ מתן היתר לדבר אסור , כגץ פתיחת אטליז בימים שאסור למכור בהם בשר , ומן מתן תעודת הכשר למקום שאכן מגיש אוכל כשר , אלא שהמועדים בו אינם מקפידים על הכשרות . מדיניות "הרע במיעוטו" מיועדת לתמוך באותם יהודים שאינם "חוטאים בשאט נפש , " אלא ביהודים המבקשים לקיים את דרישות ההלכה במידת האפשר . שיקול הדעת של הרב יוסף מניח שישנם קשיים מסוי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן