ב. כוחא דהיתרא עדיף

הבחירה בדרך כלשהי משקפת את רמת הסכנה שבה נמצאת חברת המיעוט . ככל שהסכנה גבוהה יותר כך תגבר אסטרטגיית ההדרה , ולהפך . הרב עובדיה יוסף ממוקם על פי מחקר זה בקוטב הקרוב לכנסייה אבל עדיין , כפי שיבואר בהמשך , הוא נוקט במצבים מסוימים גם מדיניות של הדרה , ומשמר בכך נקודות משמעותיות של היבדלות וסקטוריזציה מן החברה הישראלית הכללית . ב . כוחא דהיתרא עדיףהרב עובדיה יוסף הציג את מועמדותו לשמש רב ראשי לישראל בשנת תשל"ג . לצורך זה הוא פרסם מצע ובו הציג את השקפת עולמו ואת תכניותיו . בסעיף הראשון של המצע הוא כותב : "אשתדל בכל יכולתי בסייעתא דשמיא [ ... ] להתמודד עם הבעיות המנסרות בחלל עולמנו . לפתור אותן ברוח תורתנו הקדושה , ולחתור לפסוק בכוחא דהיתרא , בשיטת בית הלל . " בהמשך למצע מצוטטים קטעים מתוך ראיונות שנערכו עמו , שם הוא אומר : "אמרתי : אני שייך לבית הלל , היינו , להמשיך לנהוג כבית הלל [ ... ] בכל מקום שיש מחלוקת של פוסקים בין מחמירים ומקילים , יש לקבל את הדעה לקולא על פי כללי הוראה מתאימים . " את המגמה להקל רואה הרב יוסף כמייחדת את החכמים הספרדים . במאמר אחר הוא מצטט בהקשר זה את דברי החיד"א , ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן