א. הקדמה

א . הקדמה . 1 גורמה וסטייה — תאוריות סוציולוגיות המודרנה הביאה בכנפיה שינויים של ממש בעולם היהודי . תהליכי החילון ולמולם תהליכי החידוש והרפורמה יצרו חלוקות חברתיות חדשות . על פוסקי ההלכה בעת המודרנית להידרש לתופעות אלו ולקבוע עמדה בשאלות העולות מהן . כדי לעמוד על השקפת עולמו של הרב עובדיה יוסף באשר לתמורות הזמן , יש לנתח את תפיסתו החברתית ולנסות ולדלות מתוכה את עמדתו העקרונית והמעשית . כדי לעשות זאת אני מבקש לבחון את השאלות האלה : מיהי הקהילה שאליה מתייחס הרב עובדיה בפסיקותיו ? אילו קבוצות חברתיות נחשבות "בפנים" ואילו "בחוץ ? " מהן התופעות החברתיות והאישיות שהרב יוסף מוכן להכיל ומהן התופעות והאנשים שהוא מבקש להדיר ? אענה על שאלות אלו באמצעות העיון בפסקי ההלכה של הרב עובדיה והשוואתם לעמדותיהם של פוסקים אחרים בני התקופה , וכך אצייר תמונה כוללת של השקפת עולמו של הרב . כדי לעשות זאת אני מבקש להיעזר בכמה תאוריות סוציולוגיות שמציעות מודל לבחינת יחסה של חברה נתונה ליחידים או קבוצות הסוטים מערכי החברה . התייחסות החברה לסוטה ולסטייה היא אמצעי חשוב לגיבושה של החברה . הדחייה של הסוטה מן החברה מחז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן