פרק חמישי "לבל לדחות אבן אחר הנופל" מדיניות ההכלה של הרב עובדיה יוסף

פרק חמישי " לבל לדחות אב ן אחר הנופל" מדיניות ההכלה של הרב עובדיה יוסף העצמית נעשית אפוא על דרך השלילה . כך למשל , לדעתו של אדם פרזיגר , מאמץ האורתודוקסים להגדיר את מעמדם ההלכתי והחברתי של יהודים שאינם שומרי 2 מצוות היה במידה רבה אמצעי להגדרת הזהות האורתודוקסית העצמית . במילים אחרות , אפשר לומר שחברה שאינה מתמודדת עם סטייה אינה נזקקת לשיח שעוסק בזהות העצמית שלה . הדיבור על הזהות מתקיים בעיקר כאשר היא מצויה בסכנה , 3 כאשר יש משבר שמצריך גיבוש של זהות ייחודית אל מול האחר . במובן זה הסטייה היא הגורם לגיבוש הזהות , ללא אפשרות לסטייה אין משמעות לדיבור על זהות 4 עצמית נבדלת . כמו כן אפשר לומר שעצמת ההתנגדות לסטייה עומדת ביחס ישר לאיום שסטייה זו מטילה על החברה . מה שקובע את היחס כלפי הסטייה אינו מעשה הסטייה עצמו , אלא המשמעות המוענקת לו . המשמעות משתנה לפי ההקשר 5 התרבותי והחברתי שבו הסטייה מתבצעת . הסטייה , כותב נחמן בן יהודה , היא תלוית תרבות . כדי להבין סוג כלשהו של סטייה חייבים להבין את הקשרה בתוך המערכת החברתית ובייחוד את מבנה מערכת הערכים ואת תצורת יחסי הכוחות 6 בתוך ההקשר הסוציו היסטור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן