ה. שיטת העבודה במחקר זה

על ההגמוניה התרבותית והשלטונית במדינת ישראל . ביטוי למאבק זה נמצא ביחסו השלילי והבוטה למערכת המשפט הישראלית . עוד ביטוי למאבק זה קשור במתח שבין האורתודוקסיה הדתית ותופעת החילון המערבי המודרני . הרב יוסף מטפל במתח הזה במסגרת המדיניות ההלכתית המבקשת , מצד אחד , להכיל יהודים שאינם מחויבים להלכה כל עוד הם מזדהים באופן בסיסי עם ההגמוניה התרבותית של היהדות ההלכתית . מצד אחר נוקט הרב יוסף מדיניות הלכתית של הדרה , המרחיקה ופוסלת תופעות של קבלת ההגמוניה של התרבות המערבית המודרנית . מאבקים אלו קשורים גם במאבק העדתי שמנהל הרב יוסף , המבקש "להחזיר עטרה ליושנה" ולהציב בראש מערכת ההלכה את הפסיקה הספרדית האותנטית המיוצגת על ידי פסיקתו שלו . לשם כך הוא יוצר מערכת הלכתית סמכותית מאוד , שאינה סובלנית כלפי גישות הלכתיות אחרות בתוך העולם הספרדי מפני שגישות אלו , שבאות לידי ביטוי במנהגים השונים של יוצאי קהילות הבאות מארצות האסלאם , מחלישות את העצמה הספרדית , שלה תפקיד חברתי ופוליטי חשוב . אך כפי שטוען פוקו , אין להסתפק בחלוקה דיכוטומית המציגה מצד אחד , את הכוח המדכא ומצד אחר , את הסובייקט המדוכא . תמיד ישנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן