ד. ההלכה כתובות

שהייתה קיימת מאז ומתמיד [ ... ] התוצאה המתקבלת היא , שהמהפכה נתפסת 20 כהמשך רציף של המסורת עצמה . לשאלת המודעות לשינוי בתהליך הפרשנות יש חשיבות רבה בעידן המודרני . בעידן זה הפכו השינוי והחידוש שם נרדף לקדמה והצלחה בחוגים התומכים במודרניזציה . לעומת זאת , המתנגדים למודרניזציה מבטאים את התנגדותם לא פעם במאבק נחרץ נגד כל שינוי . לפיכך נאבקים רבנים המייצגים את התפיסה האורתודוקסית בכל ניסיון לשנות את ההלכה כתוצאה מתמורות הזמן , גם אם מדובר בהליך פרשני ולא בביטול או בשינוי של הלכות . מעניין לגלות שלעתים המאבק אינו בשינוי ההלכתי , אלא במודעות ובכוונה לחידוש , וכן בשימוש ברטוריקה של שינוי וחידוש . הצעות הלכתיות חדשות עשויות להתקבל בתנאי שינוסחו כהמשך של המסורת ולא כחידוש . המאבק הוא אפוא במודעות לתמורה ההלכתית ולא בתמורה עצמה . דוגמה לכך אפשר לראות בוויכוח שמנהל הרב עובדיה יוסף עם הרב עובדיה הדאיה בדבר התוקף של עילת "עוברת על דת יהודית" לגירושין בימינו . הנושא יידון בהרחבה בפרק אחד עשר , ועיקרו קשור בתמורה שחלה בחברה היהודית המודרנית ובשאלה אם אפשר להצהיר שהתמורה החברתית גוררת שינוי בהלכה . המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן