ג. היבטים הרמנויטיים וספרותיים בחקר ספרות השו"ת

עם המצבים המשתנים בחיי הקהילה והיחיד השאירה עקבות עמוקים וחוללה שינויים מהותיים בהלכה עצמה . גישתו של כ"ץ מתונה וזהירה , הוא אינו מקבל את דעתם של חוקרים הסוברים שההכרעות ההלכתיות מושפעות רק מן המצב ההיסטורי , שהרי בעלי ההלכה לא נכנעו לגמרי לגורמי המציאות . לפיכך יש לבדוק באופן יסודי את גבולות הגמישות של ההלכה בכל תחום ותחום . חקר ההלכה צריך לכלול הבנה של המצב החברתי בתקופה הנידונה , וכן של תנאי החיים הכלכליים והגאוגרפיים שיש להם השפעה על ההכרעות ההלכתיות . ואולם אין להסתפק בכך . יש להוכיח את ההשפעות החוץ הלכתיות באמצעות קריאה מדויקת בספרות ההלכתית : "מטרת המעקב היא לראות אם אין לגלות בין השיטים שבטיעוני הפוסק ונימוקיו את עקבות המניעים הלא הלכתיים או חוץ הלכתיים שהדריכו בסופו של עניין את מחשבתו . " את זאת אפשר להוכיח כאשר "מוכח כי בעל ההלכה סטה בטיעוניו מן הכללים המקובלים בהלכה ופירש את המקורות תוך אינוס משמעותם הפשוטה . " דוגמה מובהקת לכך היא עבודתו של כ"ץ על "גוי של שבת" ( כ"ץ תשמ"ד . ( 2 מחקר זה בוחן את המקורות ההלכתיים מן התלמוד ועד לעת החדשה מתוך ניתוח מעמיק של החשיבה ההלכתית והפרש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן